Undervisning og Klinisk Supervision

Kurser og workshops

Jeg underviser på videreuddannelsesforløb, kurser og supervision indenfor muskuloskeletal fysioterapi (manuel terapi). Se mere på www.muskuloskeletal.dk (DSMF).

Derudover er jeg ekstern lektor på grunduddannelsen for fysioterapi ved Professionshøjskolen Metropol Kbh.

Desuden afholder jeg individuelt tilrettelagte workshops / kurser efter nærmere aftale. Workshops kan også tilrettelægges som et kontinuerligt forløb med fokus på særlige felter ud fra din / klinikkens ønsker og behov.


For booking af Workshop på din klinik / arbejdsplads 

For aftale om individuelt tilrettelagte workshops kontakt venligst info@zsfys.dk eller

mobil +45 5378 7570

Klinisk vejledning og supervision (individuelt og i grupper)

Jeg tilbyder klinisk vejledning og supervision til fysioterapeuter, som ønsker personlig og faglig udvikling og til fysioterapeuter som er i gang med videreuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi med fokus på

  • Klinisk ræsonnering og hypotesekategorier.
  • Kommunikation og interaktion.
  • Praktiske færdigheder og evt. teori.
  • Mål for videre forløb.

En individuel supervisionsseance involverer typisk en time med patient (hvor supervisanten “er på”) og en time med efter-supervision. Dvs. i alt 2 timers supervision pr. seance.

Supervision kan også tilrettelægges som gruppesupervision med 3-5 deltagere; her kommer nogle “på” med individuel supervision, mens de øvrige i gruppen får gruppesupervision imens.

Eller der kan planlægges fokusområder for en supervisionsseance, som dermed kommer til at minde om en workshop (f.eks. praktiske færdigheder, klinisk ræsonnering eller kommunikation).

Kontakt venligst for yderligere information om klinisk vejledning/supervision.


For booking af klinisk vejledning og supervision

For individuel- og gruppesupervision kontakt venligst info@zsfys.dk eller mobil +45 5378 7570