Behandlinger

Her på siden finder du alle de typer behandlinger som jeg tilbyder i klinikken. Du er meget velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål til behandlingerne.

Nakkeproblemer, -smerter, discusprolaps, protusion med og uden tryk på nerven, spinalstenose, spændinger i nakken, træt nakke, nedsat styrke og bevægelighed i nakken og følger efter operationer og traumer fx fald og piskesmæld. Derudover ser jeg på det funktionelle samspil mellem skulderen og brystryggen, da ubalance i områderne kan påvirke hinanden og vedligeholde nakkeproblemet.

Rygproblemer – spinalstenose, fremadglidning af ryghvirvl (spondylolistese), prolaps, protusion med og uden udstråling ud i benene (ischiassmerter), slidgigt og nedsat bevægelse, facetledssyndrom (hold i ryggen, hekseskud), nedsat muskelstyrke og følger efter operationer og traumer.

Skulderproblemer, traume, smerter, skader på senevæv og muskelvæv, sportsskader, frossen skulder, afklemningssyndrom (impingement), følger efter og nedsat funktion ved slidgigt i skulderen. Skulderen indgå også som en del af nakke og brystryg behandlingen, da disse led har et funktionelt sammenspil.

Brystryggen (thorax) – låsninger og hold i brystryggen, problemer og smerter med vejrtrækning pga. stivhed i ribbenene, generel nedsat bevægelighed, muskelstyrke og stivhed fx pga. sammenvoksede hvirvler (Scheuermann) eller gigtlidelse (Morbus Becterrew). Brystryggen indgår også som en del af nakkebehandling og skulderbehandling, da disse led har et funktionelt sammenspil.

Hovedpine – stammende fra nakken, spændingshovedpine og migræne. Hjælp til at håndtere kroniske hovedpiner (se fane omkring hovedpine).

Svimmelhed (vertigo) som bl.a. kan stamme fra nakken, øret og synet.

Typisk er der tale om to former for svimmelhed. En rotatorisk svimmelhed (karrusel) som kan stamme fra det indre øre, og en gyngende form for svimmelhed (skibsdæk, køresygefornemmelse) som kan stamme fra nakken.

Rotatorisk svimmelhed stammende fra det indre øre, hvor den hyppigste diagnose er løsrivelse af øresten (krystaller) kaldet Benign paroxysmal positionel vertigo (BPPV). Vil opleves som en voldsom og kraftig svimmelhed med en varighed på 5-10 sekunder. Som fysioterapeut er det let at sætte ørestenene på plads igen, ved hjælp af en manøvre ved navn Epley´s manøvre, som er smertefri og har en momentan effekt hvis diagnosen er den korrekte. Denne manøvre bliver også en hjemmeøvelse til patienten, som skal gentagnes nogle gange dagligt.

Gyngende svimmelhed som nakkesvimmelhed kan tidsmæssigt variere fra konstant til nogle forbigående tilfælde, og opleves som mild til moderat svimmelhed. Årsagen er nedsat bevægelighed i nakken, specielt ved drejning og ved at kigge opad, samt smerter, som over længere tid vil ændre den muskulære balance og ændre signalerne af nakkens position til storhjernen, hvor sanserne bearbejdes.

Her har fysioterapi god effekt ved at øge bevægeligheden i nakken, rette op på den muskulære balance med evidens baseret træning, synstræning samt træning med fokus på balance.

Der kan være mange årsager til svimmelhed – det kan være et selvstændigt problem eller et ledsagerproblem til fx hovedpine, medicin og forhøjet blodtryk, Derfor er det vigtigt at finde den rigtige årsag og dermed ikke mindst udelukke alvorlig sygdom.

Ansigtssmerter fx pga. bihulebetændelser, nervesmerter, muskelsmerte fra kæbemusklerne, smerter fra tænderne. Smerter i ansigtet pga. fald, slag eller tandlægebesøg efter diverse indgreb og operationer. Ansigtslammelser som Bell´s parese og følger Borrelia infektion.

Behandling vil bestå af mobilisering af kranienerver, træne ansigtsmusklerne, arbejde med mimik, behandling af øvre nakke og påvirke kranieknoglerne ud fra en muskuloskeletal tankegang (manuel tilgang). Jeg arbejder ikke med kranio sakral terapi.

Kæbeledsproblemer fx kæbesmerter, kæbespændinger, ondt i kæben ved spisning, smerter i kæbeleddet ved sang og tale, kæben knækker og klikker, besvær ved åbne, lukke munden og slidgigt i kæben (se fane omkring kæbesmerter).

Problemer i halsen som fx synkebesvær, klump i halsen, hæshed, følger efter strubecancer. Dette kan skyldes lokale problemer eller problemer stammende fra nakken fx. nedsat bevægelighed, ændret muskulære forhold og forkert holdning af nakken.

Følger efter piskesmæld (whiplash) som nakkesmerter, skuldersmerter, rygsmerter, svimmelhed, hovedpine, ondt i hovedet, synsforstyrrelser og kognitive problemer. Problemer efter et piskesmæld er meget varierende og forskellige fra patient til patient, derfor er det vigtigt at få tilpasset den rette behandling og vejledning til den enkelte patient, så der opnås bedst resultat – ”one size does not fit all”.

Hjernerystelse – medførende problemer som hovedpine, træthed, svimmelhed og synsforstyrrelser, nakkesmerter og kognitive problemer. Behandling vil bl.a. bestå i vejledning i at lære at håndtere sin hverdag, lære sine ressourcer at kende og langsom integrering til dagligdagen, synstræning, da samspillet af øjnene kan blive påvirket efter en hjernerystelse, balancetræning, da det vestibulære system kan blive påvirket (balanceorgan i øret) og evt. behandling af nakken og øvrige muskulære problemer som kan opstå efter en hjernerystelse.

Behandling af hjernerystelse kan have en meget varierende tidshorisont som kræver tålmodighed, forståelse og hjælp til håndtering af eget problem i samarbejde med behandleren.

Synsproblemer nedsat samarbejde mellem dine øjne fx som af følge af hjernerystelse, nakkebesvær og piskesmæld. Symptomer er bl.a. at øjnene løber i vand, træthed i øjnene, svært ved at fokusere og stille skarpt på fx mobil, pc og tekster, som kan udløse hovedpine, svimmelhed og evt. kvalme. Svært ved at orientere sig eller bedømme afstande, f.eks. i trafikken.

Jeg kan lave en samsynstest og vurderer graden af problemet om det er noget som kan behandles i klinikken eller en sekundær vurdering af en optometrist er påkrævet.

Balanceproblemer – opstået efter fx problemer med en ørestensproblematik, virus på balancenerven, nakkebesvær som medfører nedsat balance pga. signalforstyrrelser fra nakken som påvirker den posturale kontrol (dvs.den stående stilling) og vores balancecenter i hjernen, samt samsynsproblemer med øjnene. Derudover kan tidligere fald medfører at man bliver bange for at bevæge sig som igen kan forstærke patientens balanceproblemer.

Behandling kan bl.a. bestå af vestibulær træning, koordinationsøvelser med øjne og nakke og specifik behandling af nakken samt generel træning.

Kroniske smerter: At leve med kroniske smerter kan have mange konsekvenser for den enkelte patient og dennes omgivelser, det kan være svært at forstå at man fortsat har smerter længe efter fx heling af vævsskaden. Ofte vil en smerte være et forbigående fænomen, og når smerten så ikke ophører men bliver vedvarende sætter det personen i en ny situation.

Behandlingen vil fx bestå i at hjælpe patienten med håndtering af en hverdag med kroniske smerter, lærer strategier omkring håndtering af smerten fx ved at lave et energiregnskab at det ikke er smerten som styre hverdagen men at patienten har kontrol over egen situation. Sætte realistiske mål sammen med patienten og finde værdier og det som giver mening for patienten, så motivation fremmes til at nå de satte mål.

Sideløbende vil patienten få øget sin forståelse i smerteteori omkring kroniske smerter og de mekanismer som er aktiveret. Let træning og hjemmeøvelser vil blive introduceret kombineret med smertebehandling og manuel terapi alt afhængig af den enkelte patient.

RING ELLER BOOK TID ONLINE